Joker

3500 m/ ramme


Størrelse: 40x51 cm

Teknikk: Akryl på tegnepapir

© 2021 Brigitte Berta Schmidt